Antagningspoäng för Designingenjör vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62253

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.37 12.97 0.45 99.99
Urval 2 16.10 12.97 0.45 99.99
Höstterminen år 2016 hade Designingenjör vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 14.37 i urvalsgrupp BI, 12.97 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

159

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

19

Under HT2016 sökte 159 personer till Designingenjör vid Högskolan i Skövde varav 17 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 11 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 10 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 12.97 0.40 99.99
Urval 2 14.30 15.40 0.45 99.99
Höstterminen år 2015 hade Designingenjör vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 12.97 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

216

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

23

Under HT2015 sökte 216 personer till Designingenjör vid Högskolan i Skövde varav 16 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 19 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 13 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 11.90 0.25 99.99 0.00
Urval 2 14.82 11.90 0.25 99.99
Höstterminen år 2014 hade Designingenjör vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 11.90 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

199

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

28

Under HT2014 sökte 199 personer till Designingenjör vid Högskolan i Skövde varav 21 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 23 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 18 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde