Antagningspoäng för Ekonomprogrammet vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62254

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 14.30 0.45 0.00 3.00
Urval 2 14.10 13.17 0.45 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 14.30 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

496

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

80

Under HT2020 sökte 496 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 52 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 51 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 31 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.53 13.86 0.60 0.00 0.00
Urval 2 11.82 13.73 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.53 i urvalsgrupp BI, 13.86 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

518

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

70

Under HT2019 sökte 518 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 66 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 47 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 34 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.22 14.43 0.65 0.00 0.00
Urval 2 14.01 14.43 0.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.22 i urvalsgrupp BI, 14.43 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

653

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

90

Under HT2018 sökte 653 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 55 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 66 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 51 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.66 15.69 0.85 3.50
Urval 2 14.94 14.74 0.75 3.50
För höstterminen år 2017 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 16.66 i urvalsgrupp BI, 15.69 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

742

Antagna urval 1

67

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 742 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 59 i första hand. Totalt antogs 67 personer i det första urvalet varav 29 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 34 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 16.30 0.90 4.00
Urval 2 16.30 15.70 0.85 3.00
För höstterminen år 2016 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

795

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 795 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 83 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 41 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 37 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 16.94 0.95 4.00
Urval 2 16.34 15.90 0.90 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 16.94 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1080

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 1080 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 70 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 31 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 31 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.71 16.58 0.90 4.00
Urval 2 16.30 16.45 0.85 4.00
För höstterminen år 2014 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 16.71 i urvalsgrupp BI, 16.58 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1047

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

90

Under HT2014 sökte 1047 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 95 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 58 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 46 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde