Antagningspoäng för Ekonomprogrammet - affärsjuridik vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62255

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.45 17.52 0.90 0.00
Urval 2 17.40 16.70 0.85 4.00
För höstterminen år 2014 hade Ekonomprogrammet - affärsjuridik vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.45 i urvalsgrupp BI, 17.52 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

735

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 735 personer till Ekonomprogrammet - affärsjuridik vid Högskolan i Skövde varav 49 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 21 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 14 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde