Antagningspoäng för Ekonomprogrammet - redovisning och revision vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62256

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.24 11.58 0.45 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ekonomprogrammet - redovisning och revision vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 12.24 i urvalsgrupp BI, 11.58 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

314

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 314 personer till Ekonomprogrammet - redovisning och revision vid Högskolan i Skövde varav 30 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 33 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 17 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 15.30 0.85 0.00
Urval 2 15.01 14.70 0.75
För höstterminen år 2017 hade Ekonomprogrammet - redovisning och revision vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

369

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 369 personer till Ekonomprogrammet - redovisning och revision vid Högskolan i Skövde varav 40 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 13 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 13 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.23 16.50 0.85 0.00
Urval 2 15.96 15.51 0.80
För höstterminen år 2016 hade Ekonomprogrammet - redovisning och revision vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.23 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

396

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 396 personer till Ekonomprogrammet - redovisning och revision vid Högskolan i Skövde varav 51 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 15 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 12 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.28 16.82 0.95 0.00
Urval 2 17.94 16.46 0.95
För höstterminen år 2015 hade Ekonomprogrammet - redovisning och revision vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.28 i urvalsgrupp BI, 16.82 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

536

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 536 personer till Ekonomprogrammet - redovisning och revision vid Högskolan i Skövde varav 53 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 12 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 10 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 17.70 0.85 0.00
Urval 2 15.95 17.70 0.80
För höstterminen år 2014 hade Ekonomprogrammet - redovisning och revision vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

457

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 457 personer till Ekonomprogrammet - redovisning och revision vid Högskolan i Skövde varav 46 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 14 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 12 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde