Antagningspoäng för Folkhälsovetenskapligt program vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62350

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.76 16.10 0.20 0.00 3.00
Urval 2 14.23 14.91 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Folkhälsovetenskapligt program vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.76 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

758

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

120

Under HT2020 sökte 758 personer till Folkhälsovetenskapligt program vid Högskolan i Skövde varav 143 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 16 var män och 134 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 16 var män och 104 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 16.30 0.30 0.00 3.00
Urval 2 13.10 13.85 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Folkhälsovetenskapligt program vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

476

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

90

Under HT2019 sökte 476 personer till Folkhälsovetenskapligt program vid Högskolan i Skövde varav 85 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 12 var män och 87 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 9 var män och 80 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.88 14.80 0.35 0.00 3.00
Urval 2 13.80 12.57 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Folkhälsovetenskapligt program vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 14.88 i urvalsgrupp BI, 14.80 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

540

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under HT2018 sökte 540 personer till Folkhälsovetenskapligt program vid Högskolan i Skövde varav 84 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 20 var män och 99 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 19 var män och 80 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.28 15.56 0.55 3.00
Urval 2 14.06 14.00 0.30 3.00
För höstterminen år 2017 hade Folkhälsovetenskapligt program vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.28 i urvalsgrupp BI, 15.56 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

625

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under HT2017 sökte 625 personer till Folkhälsovetenskapligt program vid Högskolan i Skövde varav 93 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 15 var män och 104 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 22 var män och 77 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 16.50 0.70 4.00
Urval 2 14.86 15.68 0.60 4.00
För höstterminen år 2016 hade Folkhälsovetenskapligt program vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

589

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 589 personer till Folkhälsovetenskapligt program vid Högskolan i Skövde varav 85 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 18 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 13 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.53 17.54 0.75 4.00
Urval 2 15.93 16.56 0.70 4.00
För höstterminen år 2015 hade Folkhälsovetenskapligt program vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 16.53 i urvalsgrupp BI, 17.54 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

603

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 603 personer till Folkhälsovetenskapligt program vid Högskolan i Skövde varav 97 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 9 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 8 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde