Antagningspoäng för Hälsocoach vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62351

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.29 17.76 0.70 4.00
Urval 2 16.38 17.17 0.60 4.00
För höstterminen år 2016 hade Hälsocoach vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.29 i urvalsgrupp BI, 17.76 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1097

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under HT2016 sökte 1097 personer till Hälsocoach vid Högskolan i Skövde varav 273 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 13 var män och 106 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 8 var män och 91 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 18.15 0.70 3.00
Urval 2 16.20 17.21 0.55 3.00
För höstterminen år 2015 hade Hälsocoach vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 18.15 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1250

Antagna urval 1

149

Antagna urval 2

129

Under HT2015 sökte 1250 personer till Hälsocoach vid Högskolan i Skövde varav 325 i första hand. Totalt antogs 149 personer i det första urvalet varav 14 var män och 135 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 129 personer varav 10 var män och 118 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.56 17.48 0.75 3.00
Urval 2 16.40 16.98 0.60 3.00
För höstterminen år 2014 hade Hälsocoach vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.56 i urvalsgrupp BI, 17.48 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1186

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

110

Under HT2014 sökte 1186 personer till Hälsocoach vid Högskolan i Skövde varav 296 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 23 var män och 110 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 18 var män och 91 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde