Antagningspoäng för Handelsekonomiprogrammet vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-61209

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.67 14.97 0.35 0.00 3.00
Urval 2 13.80 14.42 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Handelsekonomiprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.67 i urvalsgrupp BI, 14.97 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

460

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 460 personer till Handelsekonomiprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 38 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 23 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 17 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde