Antagningspoäng för Högskoleingenjör - bred ingång vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62814

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.03 16.80 0.40 99.99
Urval 2 14.03 16.92 0.40 99.99
Höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjör - bred ingång vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 14.03 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

76

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 76 personer till Högskoleingenjör - bred ingång vid Högskolan i Skövde varav 15 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 12 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 11 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde