Antagningspoäng för Industriell ekonomi och logistik vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62257

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.35 14.73 0.75 0.00
Urval 2 14.00 14.25 0.60
För höstterminen år 2016 hade Industriell ekonomi och logistik vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.35 i urvalsgrupp BI, 14.73 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

393

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 393 personer till Industriell ekonomi och logistik vid Högskolan i Skövde varav 41 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 31 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 25 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 15.85 0.80 4.00
Urval 2 15.30 14.64 0.70
För höstterminen år 2015 hade Industriell ekonomi och logistik vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 15.85 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

474

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 474 personer till Industriell ekonomi och logistik vid Högskolan i Skövde varav 48 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 29 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 33 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.06 15.00 0.80 0.00
Urval 2 15.06 13.43 0.70
För höstterminen år 2014 hade Industriell ekonomi och logistik vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.06 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

440

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 440 personer till Industriell ekonomi och logistik vid Högskolan i Skövde varav 41 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 44 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 36 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde