Antagningspoäng för Informationsteknologi - Business Intelligence vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62725

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.31 13.51 0.00 0.00 0.00
Urval 2 10.42 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Informationsteknologi - Business Intelligence vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 14.31 i urvalsgrupp BI, 13.51 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

149

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

30

Under HT2020 sökte 149 personer till Informationsteknologi - Business Intelligence vid Högskolan i Skövde varav 23 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 21 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 21 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.13 10.04 0.35 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Informationsteknologi - Business Intelligence vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 12.13 i urvalsgrupp BI, 10.04 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

123

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

28

Under HT2019 sökte 123 personer till Informationsteknologi - Business Intelligence vid Högskolan i Skövde varav 18 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 30 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 18 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.80 10.02 0.25 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Informationsteknologi - Business Intelligence vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 13.80 i urvalsgrupp BI, 10.02 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

161

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 161 personer till Informationsteknologi - Business Intelligence vid Högskolan i Skövde varav 12 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 32 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 21 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 15.05 0.65 0.00
Urval 2 10.50 14.70 0.60
För höstterminen år 2016 hade Informationsteknologi - Business Intelligence vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 15.05 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

172

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 172 personer till Informationsteknologi - Business Intelligence vid Högskolan i Skövde varav 14 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 23 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 21 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde