Antagningspoäng för Kognitiv neurovetenskap - neuropsykologi och medvetandestudier vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-61270

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.88 12.45 0.00 0.00 3.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kognitiv neurovetenskap - neuropsykologi och medvetandestudier vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 12.88 i urvalsgrupp BI, 12.45 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

230

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 230 personer till Kognitiv neurovetenskap - neuropsykologi och medvetandestudier vid Högskolan i Skövde varav 37 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 28 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 25 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde