Antagningspoäng för Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-61229

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.56 14.86 0.80 0.00 3.00
Urval 2 14.79 0.00 0.55 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 16.56 i urvalsgrupp BI, 14.86 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

394

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 394 personer till Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi vid Högskolan i Skövde varav 82 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 25 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 16 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.03 15.55 0.85 4.00
Urval 2 16.70 15.00 0.80 4.00
För höstterminen år 2017 hade Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.03 i urvalsgrupp BI, 15.55 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

440

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 440 personer till Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi vid Högskolan i Skövde varav 106 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 18 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 13 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde