Antagningspoäng för Maskiningenjör - inriktning mot konstruktion vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62258

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.03 14.76 1.00 99.99
Urval 2 14.76 1.00 99.99
Höstterminen år 2016 hade Maskiningenjör - inriktning mot konstruktion vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.03 i urvalsgrupp BI, 14.76 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

96

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 96 personer till Maskiningenjör - inriktning mot konstruktion vid Högskolan i Skövde varav 10 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 10 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 6 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 14.59 0.15 99.99 0.00
Urval 2 14.80 14.59 0.15 99.99
Höstterminen år 2015 hade Maskiningenjör - inriktning mot konstruktion vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 14.59 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

107

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 107 personer till Maskiningenjör - inriktning mot konstruktion vid Högskolan i Skövde varav 13 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 18 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 13 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.30 11.06 0.30 99.99 0.00
Urval 2 14.30 11.06 1.00 99.99
Höstterminen år 2014 hade Maskiningenjör - inriktning mot konstruktion vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 12.30 i urvalsgrupp BI, 11.06 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

109

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 109 personer till Maskiningenjör - inriktning mot konstruktion vid Högskolan i Skövde varav 16 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 23 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 15 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde