Antagningspoäng för Medvetandestudier - neuropsykologi och filosofi vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62143

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 15.77 0.85 4.00
Urval 2 14.80 14.57 0.65 4.00
För höstterminen år 2016 hade Medvetandestudier - neuropsykologi och filosofi vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 15.77 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

343

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 343 personer till Medvetandestudier - neuropsykologi och filosofi vid Högskolan i Skövde varav 51 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 16 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 17 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 16.88 0.75 3.00
Urval 2 15.43 14.48 0.60 3.00
För höstterminen år 2015 hade Medvetandestudier - neuropsykologi och filosofi vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 16.88 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

320

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 320 personer till Medvetandestudier - neuropsykologi och filosofi vid Högskolan i Skövde varav 65 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 28 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 21 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.21 14.80 0.70 4.00
Urval 2 13.21 13.77 0.60 4.00
För höstterminen år 2014 hade Medvetandestudier - neuropsykologi och filosofi vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.21 i urvalsgrupp BI, 14.80 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

239

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 239 personer till Medvetandestudier - neuropsykologi och filosofi vid Högskolan i Skövde varav 46 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 21 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 21 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde