Antagningspoäng för Naturvetenskapligt och tekniskt basår vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62005

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 14.00 0.75 3.00
Urval 2 13.00 12.90 0.60 3.00
För höstterminen år 2015 hade Naturvetenskapligt och tekniskt basår vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 14.00 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

629

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under HT2015 sökte 629 personer till Naturvetenskapligt och tekniskt basår vid Högskolan i Skövde varav 78 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 61 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 63 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 18.68 1.20 4.00
Urval 2 16.90 18.68 1.15 3.00
För höstterminen år 2014 hade Naturvetenskapligt och tekniskt basår vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 18.68 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

629

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 629 personer till Naturvetenskapligt och tekniskt basår vid Högskolan i Skövde varav 115 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 22 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 19 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde