Antagningspoäng för Naturvetenskapligt och tekniskt basår, Biomedicinprogrammet vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62009

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.80 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Naturvetenskapligt och tekniskt basår, Biomedicinprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 11.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

199

Antagna urval 1

62

Antagna urval 2

57

Under HT2017 sökte 199 personer till Naturvetenskapligt och tekniskt basår, Biomedicinprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 28 i första hand. Totalt antogs 62 personer i det första urvalet varav 25 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 20 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.92 13.59 0.45 3.00
Urval 2 11.30 12.02 0.30 3.00
För höstterminen år 2016 hade Naturvetenskapligt och tekniskt basår, Biomedicinprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 12.92 i urvalsgrupp BI, 13.59 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

240

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

49

Under HT2016 sökte 240 personer till Naturvetenskapligt och tekniskt basår, Biomedicinprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 31 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 22 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 49 personer varav 17 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde