Antagningspoäng för Naturvetenskapligt och tekniskt basår, Högskoleingenjör - bred ingång vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62008

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.31 13.69 0.70 0.00
Urval 2 10.60 10.11 0.35
För höstterminen år 2016 hade Naturvetenskapligt och tekniskt basår, Högskoleingenjör - bred ingång vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 14.31 i urvalsgrupp BI, 13.69 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

361

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

54

Under HT2016 sökte 361 personer till Naturvetenskapligt och tekniskt basår, Högskoleingenjör - bred ingång vid Högskolan i Skövde varav 49 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 34 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 54 personer varav 38 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde