Antagningspoäng för Nätverks- och systemadministration vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62144

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 12.88 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Nätverks- och systemadministration vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 13.00 i urvalsgrupp BI, 12.88 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

236

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2020 sökte 236 personer till Nätverks- och systemadministration vid Högskolan i Skövde varav 60 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 71 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 65 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.81 12.03 0.35 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Nätverks- och systemadministration vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 12.81 i urvalsgrupp BI, 12.03 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

301

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

82

Under HT2018 sökte 301 personer till Nätverks- och systemadministration vid Högskolan i Skövde varav 82 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 92 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 82 personer varav 76 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.80 13.46 0.65 3.50
Urval 2 12.65 12.24 0.55
För höstterminen år 2017 hade Nätverks- och systemadministration vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 13.80 i urvalsgrupp BI, 13.46 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

323

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 323 personer till Nätverks- och systemadministration vid Högskolan i Skövde varav 88 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 82 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 72 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 14.08 0.70 3.00
Urval 2 13.10 13.27 0.65 3.50
För höstterminen år 2016 hade Nätverks- och systemadministration vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 14.08 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

340

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 340 personer till Nätverks- och systemadministration vid Högskolan i Skövde varav 79 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 79 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 65 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.20 14.74 0.65 3.00
Urval 2 13.59 12.56 0.65 2.50
För höstterminen år 2015 hade Nätverks- och systemadministration vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 14.20 i urvalsgrupp BI, 14.74 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

384

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 384 personer till Nätverks- och systemadministration vid Högskolan i Skövde varav 96 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 86 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 62 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 15.29 0.85 4.00
Urval 2 13.70 14.16 0.70 4.00
För höstterminen år 2014 hade Nätverks- och systemadministration vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 15.29 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

394

Antagna urval 1

82

Antagna urval 2

78

Under HT2014 sökte 394 personer till Nätverks- och systemadministration vid Högskolan i Skövde varav 99 i första hand. Totalt antogs 82 personer i det första urvalet varav 76 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 78 personer varav 75 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde