Antagningspoäng för Personal, organisation och ledarskap vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62259

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.31 14.82 0.50 0.00 4.00
Urval 2 14.82 14.55 0.30 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Personal, organisation och ledarskap vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 16.31 i urvalsgrupp BI, 14.82 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

531

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

90

Under HT2020 sökte 531 personer till Personal, organisation och ledarskap vid Högskolan i Skövde varav 90 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 30 var män och 90 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 29 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 14.40 0.55 0.00 3.50
Urval 2 14.00 12.17 0.25 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Personal, organisation och ledarskap vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 14.40 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

513

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

90

Under HT2019 sökte 513 personer till Personal, organisation och ledarskap vid Högskolan i Skövde varav 93 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 26 var män och 93 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 24 var män och 66 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 14.79 0.70 0.00 3.00
Urval 2 14.15 14.45 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Personal, organisation och ledarskap vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 14.79 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

669

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under HT2018 sökte 669 personer till Personal, organisation och ledarskap vid Högskolan i Skövde varav 116 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 21 var män och 98 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 20 var män och 80 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.09 15.50 0.80 0.00
Urval 2 15.72 14.46 0.75
För höstterminen år 2017 hade Personal, organisation och ledarskap vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.09 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

709

Antagna urval 1

77

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 709 personer till Personal, organisation och ledarskap vid Högskolan i Skövde varav 114 i första hand. Totalt antogs 77 personer i det första urvalet varav 15 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 13 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.35 16.82 0.90 0.00
Urval 2 16.25 16.51 0.85
För höstterminen år 2016 hade Personal, organisation och ledarskap vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.35 i urvalsgrupp BI, 16.82 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

818

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 818 personer till Personal, organisation och ledarskap vid Högskolan i Skövde varav 110 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 18 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 16 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 17.35 1.00 4.00
Urval 2 17.25 17.15 0.90 3.50
För höstterminen år 2015 hade Personal, organisation och ledarskap vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1040

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 1040 personer till Personal, organisation och ledarskap vid Högskolan i Skövde varav 157 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 14 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 15 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 16.53 0.80 4.00
Urval 2 16.55 16.15 0.75 3.50
För höstterminen år 2014 hade Personal, organisation och ledarskap vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 16.53 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

977

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under HT2014 sökte 977 personer till Personal, organisation och ledarskap vid Högskolan i Skövde varav 135 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 23 var män och 96 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 18 var män och 81 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde