Antagningspoäng för Produktionsingenjör vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62807

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.83 13.20 0.90 99.99
Urval 2 13.20 1.00 99.99
Höstterminen år 2016 hade Produktionsingenjör vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 21.83 i urvalsgrupp BI, 13.20 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 86 personer till Produktionsingenjör vid Högskolan i Skövde varav 13 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 9 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 7 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.70 12.65 0.85 99.99
Urval 2 12.65 0.85 99.99
Höstterminen år 2015 hade Produktionsingenjör vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 21.70 i urvalsgrupp BI, 12.65 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

91

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 91 personer till Produktionsingenjör vid Högskolan i Skövde varav 7 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 11 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 8 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde