Antagningspoäng för Produktionsingenjör - automatisering vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62260

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.83 15.65 0.75
Urval 2 15.65 0.75 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Produktionsingenjör - automatisering på Högskolan i Skövde 21.83 i urvalsgrupp BI, 15.65 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 51 personer till Produktionsingenjör - automatisering vid Högskolan i Skövde varav 2 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 4 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde