Antagningspoäng för Produktionsingenjör - ledarskap vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62261

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.10 10.30 0.90 99.99
Urval 2 14.10 13.20 0.90 99.99
Höstterminen år 2014 hade Produktionsingenjör - ledarskap vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 14.10 i urvalsgrupp BI, 10.30 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

46

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 46 personer till Produktionsingenjör - ledarskap vid Högskolan i Skövde varav 7 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 7 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 5 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde