Antagningspoäng för Produktionstekniker vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62812

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.70 11.84 0.15 3.00
Urval 2 11.65 11.84 0.15 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Produktionstekniker vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 11.70 i urvalsgrupp BI, 11.84 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

150

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 150 personer till Produktionstekniker vid Högskolan i Skövde varav 42 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 43 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 31 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde