Antagningspoäng för Produktionsteknikerprogrammet vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62262

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 13.81 0.45 4.00
Urval 2 11.10 11.40 0.20 4.00
För höstterminen år 2015 hade Produktionsteknikerprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 13.81 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

165

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 165 personer till Produktionsteknikerprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 60 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 48 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 34 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.70 14.50 0.35 0.00
Urval 2 13.40 14.50 0.15
För höstterminen år 2014 hade Produktionsteknikerprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 13.70 i urvalsgrupp BI, 14.50 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

159

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 159 personer till Produktionsteknikerprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 72 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 46 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 36 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde