Antagningspoäng för Psykologisk coach - kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62146

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.07 18.10 0.80 3.50
Urval 2 15.75 17.60 0.70 3.00
För höstterminen år 2016 hade Psykologisk coach - kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.07 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

611

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 611 personer till Psykologisk coach - kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi vid Högskolan i Skövde varav 109 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 23 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 19 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.52 17.48 0.85 4.00
Urval 2 16.75 15.20 0.70 4.00
För höstterminen år 2015 hade Psykologisk coach - kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.52 i urvalsgrupp BI, 17.48 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

600

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 600 personer till Psykologisk coach - kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi vid Högskolan i Skövde varav 100 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 25 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 19 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.65 16.80 0.90 3.00
Urval 2 16.40 15.55 0.65 3.00
För höstterminen år 2014 hade Psykologisk coach - kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.65 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

505

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 505 personer till Psykologisk coach - kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi vid Högskolan i Skövde varav 86 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 15 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 13 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde