Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-61312

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 15.58 0.45 0.00 3.00
Urval 2 14.84 14.23 0.25 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 15.58 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

787

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

130

Under HT2020 sökte 787 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 194 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 29 var män och 111 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 21 var män och 109 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.19 14.33 0.25 0.00 3.00
Urval 2 12.35 13.63 0.05 0.00 3.00
För vårterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 14.19 i urvalsgrupp BI, 14.33 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

549

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

130

Under VT2020 sökte 549 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 143 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 14 var män och 126 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 12 var män och 118 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 15.06 0.45 0.00 3.00
Urval 2 14.42 14.38 0.35 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 15.06 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

735

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

135

Under HT2019 sökte 735 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 201 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 30 var män och 129 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 22 var män och 112 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.13 13.03 0.20 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 13.13 i urvalsgrupp BI, 13.03 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

458

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

110

Under VT2019 sökte 458 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 112 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 29 var män och 111 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 25 var män och 85 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.57 14.67 0.50 0.00 3.00
Urval 2 13.39 13.67 0.40 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.57 i urvalsgrupp BI, 14.67 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

913

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

130

Under HT2018 sökte 913 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 171 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 21 var män och 119 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 18 var män och 112 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 14.46 0.45 0.00 3.00
Urval 2 12.28 13.35 0.30 0.00 3.00
För vårterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 14.46 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

698

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

130

Under VT2018 sökte 698 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 126 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 14 var män och 126 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 17 var män och 113 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 15.40 0.60 3.00
Urval 2 14.69 14.55 0.55 3.00
För höstterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1038

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

130

Under HT2017 sökte 1038 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 189 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 25 var män och 115 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 21 var män och 109 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 15.29 0.55 3.00
Urval 2 13.80 14.87 0.50 3.00
Vårterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 15.29 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

894

Antagna urval 1

139

Antagna urval 2

129

Under VT2017 sökte 894 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 158 i första hand. Totalt antogs 139 personer i det första urvalet varav 22 var män och 116 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 129 personer varav 23 var män och 105 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 16.30 0.75 3.50
Urval 2 15.64 15.48 0.65 3.00
För höstterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1460

Antagna urval 1

133

Antagna urval 2

123

Under HT2016 sökte 1460 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 215 i första hand. Totalt antogs 133 personer i det första urvalet varav 26 var män och 107 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 123 personer varav 19 var män och 104 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 16.07 0.70 3.00
Urval 2 15.20 15.63 0.65 3.00
Vårterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 16.07 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1166

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

110

Under VT2016 sökte 1166 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 174 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 21 var män och 109 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 15 var män och 94 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 16.63 0.85 3.50
Urval 2 16.50 16.40 0.75 3.00
För höstterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 16.63 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1651

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

110

Under HT2015 sökte 1651 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 227 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 27 var män och 103 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 19 var män och 91 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 15.81 0.65 3.00
Urval 2 15.30 15.67 0.65 3.00
Vårterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 15.81 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1209

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under VT2015 sökte 1209 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 175 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 14 var män och 106 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 14 var män och 94 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 16.35 0.80 3.50
Urval 2 16.50 15.78 0.70 3.50
För höstterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 16.35 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1502

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

110

Under HT2014 sökte 1502 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 175 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 15 var män och 114 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 10 var män och 100 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 16.01 0.65 3.00
Urval 2 15.60 15.80 0.60 3.00
Vårterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 16.01 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1159

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under VT2014 sökte 1159 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 165 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 20 var män och 100 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 11 var män och 99 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde