Antagningspoäng för Socialpsykologiskt program vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62263

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.98 15.10 0.55 0.00 3.00
Urval 2 14.40 15.10 0.45 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Socialpsykologiskt program vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.98 i urvalsgrupp BI, 15.10 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

491

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under HT2018 sökte 491 personer till Socialpsykologiskt program vid Högskolan i Skövde varav 120 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 16 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 14 var män och 66 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.58 16.80 0.85 3.50
Urval 2 17.10 16.50 0.75 3.00
För höstterminen år 2015 hade Socialpsykologiskt program vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.58 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

749

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 749 personer till Socialpsykologiskt program vid Högskolan i Skövde varav 126 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 19 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 14 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 16.99 0.90 4.00
Urval 2 16.55 16.40 0.75 4.00
För höstterminen år 2014 hade Socialpsykologiskt program vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 16.99 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

713

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

53

Under HT2014 sökte 713 personer till Socialpsykologiskt program vid Högskolan i Skövde varav 118 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 11 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 53 personer varav 12 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde