Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogram - Diabetessjuksköterska vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-32607

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogram - Diabetessjuksköterska vid Högskolan i Skövde antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

36

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

15

Under HT2017 sökte 36 personer till Specialistsjuksköterskeprogram - Diabetessjuksköterska vid Högskolan i Skövde varav 12 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 1 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 3 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeprogram - Diabetessjuksköterska vid Högskolan i Skövde antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

60

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

13

Under HT2016 sökte 60 personer till Specialistsjuksköterskeprogram - Diabetessjuksköterska vid Högskolan i Skövde varav 23 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 0 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 0 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde