Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-32602

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska vid Högskolan i Skövde antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

83

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

36

Under HT2017 sökte 83 personer till Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska vid Högskolan i Skövde varav 30 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 3 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 2 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska vid Högskolan i Skövde antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

92

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

36

Under HT2016 sökte 92 personer till Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska vid Högskolan i Skövde varav 38 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 4 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 2 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska vid Högskolan i Skövde antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

144

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

38

Under HT2015 sökte 144 personer till Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska vid Högskolan i Skövde varav 44 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 2 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 2 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde