Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-32603

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska vid Högskolan i Skövde antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

122

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 122 personer till Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska vid Högskolan i Skövde varav 60 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 1 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 1 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 2% män och 98% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska vid Högskolan i Skövde antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

143

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 143 personer till Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska vid Högskolan i Skövde varav 62 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 1 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 0 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 1% män och 99% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska vid Högskolan i Skövde antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

140

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 140 personer till Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska vid Högskolan i Skövde varav 61 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 0 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 0 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde