Antagningspoäng för Systemvetenskap vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62728

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.41 15.05 0.85 0.00 3.00
Urval 2 15.03 15.05 0.75 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Systemvetenskap vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 16.41 i urvalsgrupp BI, 15.05 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

447

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

30

Under HT2020 sökte 447 personer till Systemvetenskap vid Högskolan i Skövde varav 52 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 27 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 24 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.25 14.10 0.95 0.00 3.00
Urval 2 14.40 13.64 0.90 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Systemvetenskap vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.25 i urvalsgrupp BI, 14.10 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

349

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2019 sökte 349 personer till Systemvetenskap vid Högskolan i Skövde varav 39 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 29 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 26 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.56 13.71 0.85 0.00 3.00
Urval 2 14.42 12.92 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Systemvetenskap vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.56 i urvalsgrupp BI, 13.71 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

428

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 428 personer till Systemvetenskap vid Högskolan i Skövde varav 33 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 38 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 27 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.02 14.58 0.90 3.00
Urval 2 15.10 14.58 0.95
För höstterminen år 2017 hade Systemvetenskap vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.02 i urvalsgrupp BI, 14.58 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

457

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 457 personer till Systemvetenskap vid Högskolan i Skövde varav 50 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 34 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 24 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 15.50 0.95 4.00
Urval 2 15.00 14.90 0.95 4.00
För höstterminen år 2016 hade Systemvetenskap vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

483

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 483 personer till Systemvetenskap vid Högskolan i Skövde varav 28 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 31 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 23 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde