Antagningspoäng för Systemvetenskap - inriktning Business Intelligence vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62147

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 16.40 0.80 3.00
Urval 2 13.90 14.15 0.80 3.00
För höstterminen år 2015 hade Systemvetenskap - inriktning Business Intelligence vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

322

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 322 personer till Systemvetenskap - inriktning Business Intelligence vid Högskolan i Skövde varav 20 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 25 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 24 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 15.31 0.70 0.00
Urval 2 13.52 14.10 0.40
För höstterminen år 2014 hade Systemvetenskap - inriktning Business Intelligence vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 15.31 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

242

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

27

Under HT2014 sökte 242 personer till Systemvetenskap - inriktning Business Intelligence vid Högskolan i Skövde varav 13 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 25 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 23 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde