Antagningspoäng för Systemvetenskap - inriktning Enterprise Information Management vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62148

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.23 14.42 0.65 4.00
Urval 2 13.40 13.35 0.60 4.00
För höstterminen år 2015 hade Systemvetenskap - inriktning Enterprise Information Management vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 14.23 i urvalsgrupp BI, 14.42 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

245

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 245 personer till Systemvetenskap - inriktning Enterprise Information Management vid Högskolan i Skövde varav 11 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 30 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 23 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 14.06 0.65 0.00
Urval 2 13.40 13.00 0.40
För höstterminen år 2014 hade Systemvetenskap - inriktning Enterprise Information Management vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 14.06 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

211

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

27

Under HT2014 sökte 211 personer till Systemvetenskap - inriktning Enterprise Information Management vid Högskolan i Skövde varav 18 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 28 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 22 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde