Antagningspoäng för Teknisk basutbildning vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-61005

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.79 12.70 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Teknisk basutbildning vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 12.79 i urvalsgrupp BI, 12.70 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

45

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under VT2020 sökte 45 personer till Teknisk basutbildning vid Högskolan i Skövde varav 15 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 9 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 8 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.23 13.29 0.80 2.50
Urval 2 14.40 13.29 0.70 2.50
Vårterminen år 2016 hade Teknisk basutbildning vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 16.23 i urvalsgrupp BI, 13.29 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

129

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under VT2016 sökte 129 personer till Teknisk basutbildning vid Högskolan i Skövde varav 46 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 22 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 19 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.89 15.80 1.10 4.00
Urval 2 15.84 15.74 1.00 4.00
Vårterminen år 2015 hade Teknisk basutbildning vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 16.89 i urvalsgrupp BI, 15.80 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

225

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under VT2015 sökte 225 personer till Teknisk basutbildning vid Högskolan i Skövde varav 77 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 20 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 17 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 14.52 0.60 0.00
Urval 2 13.59 14.52 0.10 99.99 3.00
Vårterminen år 2014 hade Teknisk basutbildning vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 14.52 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

137

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under VT2014 sökte 137 personer till Teknisk basutbildning vid Högskolan i Skövde varav 45 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 18 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 20 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde