Antagningspoäng för Teknisk basutbildning, Högskoleingenjör - bred ingång vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-60101

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.52 12.18 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Teknisk basutbildning, Högskoleingenjör - bred ingång vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 11.52 i urvalsgrupp BI, 12.18 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

63

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

19

Under VT2019 sökte 63 personer till Teknisk basutbildning, Högskoleingenjör - bred ingång vid Högskolan i Skövde varav 21 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 16 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 13 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.84 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Teknisk basutbildning, Högskoleingenjör - bred ingång vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 12.84 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

40

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

23

Under HT2018 sökte 40 personer till Teknisk basutbildning, Högskoleingenjör - bred ingång vid Högskolan i Skövde varav 8 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 21 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 11 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 14.90 1.05 0.00 0.00
Urval 2 14.75 14.73 0.50 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Teknisk basutbildning, Högskoleingenjör - bred ingång vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

68

Antagna urval 1

39

Antagna urval 2

25

Under VT2018 sökte 68 personer till Teknisk basutbildning, Högskoleingenjör - bred ingång vid Högskolan i Skövde varav 28 i första hand. Totalt antogs 39 personer i det första urvalet varav 29 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 16 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.50 13.60 0.70 0.00
Urval 2
Vårterminen år 2017 hade Teknisk basutbildning, Högskoleingenjör - bred ingång vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 13.50 i urvalsgrupp BI, 13.60 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

100

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

34

Under VT2017 sökte 100 personer till Teknisk basutbildning, Högskoleingenjör - bred ingång vid Högskolan i Skövde varav 41 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 30 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 26 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde