Antagningspoäng för User Experience Design vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-61253

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.92 13.90 0.50 0.00 0.00
Urval 2 0.00 13.90 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade User Experience Design vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 13.92 i urvalsgrupp BI, 13.90 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

165

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 165 personer till User Experience Design vid Högskolan i Skövde varav 36 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 30 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 22 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 11.21 0.45 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade User Experience Design vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 11.21 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

165

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

31

Under HT2019 sökte 165 personer till User Experience Design vid Högskolan i Skövde varav 31 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 25 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 18 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.85 14.38 0.55 0.00 0.00
Urval 2 14.85 14.38 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade User Experience Design vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 14.85 i urvalsgrupp BI, 14.38 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

195

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

32

Under HT2018 sökte 195 personer till User Experience Design vid Högskolan i Skövde varav 42 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 27 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 18 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde