Antagningspoäng för Webbutvecklare - programmering vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62149

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.55 12.90 0.55 0.00 4.00
Urval 2 15.60 12.90 0.30 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Webbutvecklare - programmering vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.55 i urvalsgrupp BI, 12.90 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

408

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 408 personer till Webbutvecklare - programmering vid Högskolan i Skövde varav 56 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 44 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 29 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.05 13.55 0.65 0.00 3.00
Urval 2 13.36 13.22 0.55 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Webbutvecklare - programmering vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.05 i urvalsgrupp BI, 13.55 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

362

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 362 personer till Webbutvecklare - programmering vid Högskolan i Skövde varav 54 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 41 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 31 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 13.35 0.60 0.00 4.00
Urval 2 13.91 12.28 0.50 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Webbutvecklare - programmering vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 13.35 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

433

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 433 personer till Webbutvecklare - programmering vid Högskolan i Skövde varav 55 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 42 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 38 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.94 14.57 0.90 3.50
Urval 2 15.31 13.78 0.90 3.50
För höstterminen år 2017 hade Webbutvecklare - programmering vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.94 i urvalsgrupp BI, 14.57 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

466

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 466 personer till Webbutvecklare - programmering vid Högskolan i Skövde varav 76 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 37 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 25 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 15.83 0.95 0.00
Urval 2 15.40 15.30 0.85
För höstterminen år 2016 hade Webbutvecklare - programmering vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 15.83 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

507

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 507 personer till Webbutvecklare - programmering vid Högskolan i Skövde varav 77 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 42 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 28 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 14.70 0.85 4.00
Urval 2 15.30 14.68 0.85 3.00
För höstterminen år 2015 hade Webbutvecklare - programmering vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 14.70 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

418

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

37

Under HT2015 sökte 418 personer till Webbutvecklare - programmering vid Högskolan i Skövde varav 54 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 41 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 28 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 15.25 1.05 0.00
Urval 2 15.60 13.63 1.05
För höstterminen år 2014 hade Webbutvecklare - programmering vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 15.25 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

452

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

37

Under HT2014 sökte 452 personer till Webbutvecklare - programmering vid Högskolan i Skövde varav 70 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 36 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 32 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde