Antagningspoäng för utbildningar vid Högskolan Kristianstad

Om Högskolan Kristianstad
Ort: Kristianstad
Antal utbildningar:60

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Högskolan Kristianstad och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Biologi Högskolan Kristianstad 13.55 - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Biologi/kemi/fysik Högskolan Kristianstad 12.75 - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Matematik Högskolan Kristianstad 12.30 15.92 0.30
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Matematik/kemi/biologi Högskolan Kristianstad 16.30 - 0.70
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi Högskolan Kristianstad 14.70 - 0.40
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi/kemi Högskolan Kristianstad 20.40 17.70 0.90
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi/naturkunskap Högskolan Kristianstad 14.95 18.75 0.90
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik/biologi Högskolan Kristianstad 21.60 - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik/kemi Högskolan Kristianstad 13.80 - -
Bachelor Programme in Software Development Högskolan Kristianstad 16.79 16.23 0.35
Beteendevetenskapligt program Högskolan Kristianstad 19.10 19.80 1.00
Beteendevetenskapligt program (ubpH16) Högskolan Kristianstad 19.30 19.51 1.10
Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle Högskolan Kristianstad 15.75 12.60 0.70
Biologprogrammet med inriktning cellbiologi Högskolan Kristianstad 11.46 14.00 0.15
Biomedicinska analytikerprogrammet Högskolan Kristianstad 13.55 15.98 0.00
Datasystemutvecklingsprogrammet Högskolan Kristianstad 14.44 15.01 0.55
Digital design Högskolan Kristianstad 18.40 18.13 0.80
Digital design (ubpH16) Högskolan Kristianstad 18.05 17.91 0.85
Ekonomprogrammet - Bank och finans Högskolan Kristianstad 16.40 16.26 0.70
Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring Högskolan Kristianstad 16.70 15.74 0.65
Ekonomprogrammet - Redovisning och revision Högskolan Kristianstad 16.45 16.49 0.75
Ekonomprogrammet - Valfri Högskolan Kristianstad 18.84 18.53 1.25
Ekonomprogrammet - Valfri inriktning Högskolan Kristianstad 18.18 19.04 1.05
Ekonomprogrammet (ubpH14) Högskolan Kristianstad 19.10 18.85 1.20
Folkhälsopedagogiskt program Högskolan Kristianstad 15.20 15.52 0.55
Folkhälsopedagogiskt program (ubpH13) Högskolan Kristianstad 14.61 16.24 0.50
Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap Högskolan Kristianstad 17.40 18.00 0.60
Förskollärarutbildning Högskolan Kristianstad 11.81 13.09 0.00
Förskollärarutbildning - Erfarenhetsbaserad Högskolan Kristianstad 13.90 14.12 0.00
Förskollärarutbildning (ubpH14) Högskolan Kristianstad 12.49 13.27 0.00
Förskollärarutbildning med inslag av validering Högskolan Kristianstad 15.00 15.68 0.00
Gastronomiprogrammet Högskolan Kristianstad 13.90 15.40 0.00
Gastronomiprogrammet (ubpH14) Högskolan Kristianstad 11.70 14.09 0.00
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Högskolan Kristianstad 15.02 14.70 0.10
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Högskolan Kristianstad 15.15 15.75 0.35
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad Högskolan Kristianstad 15.34 15.62 0.15
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem med inslag av validering Högskolan Kristianstad 12.80 13.60 -
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Högskolan Kristianstad 15.30 14.13 0.00
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad ( Högskolan Kristianstad 21.50 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogram i datateknik med tio veckors introduktion, inriktning inbyggda system Högskolan Kristianstad 12.76 14.69 0.60
Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning inbyggda system Högskolan Kristianstad 12.91 13.20 0.65
IT-driftteknikerprogrammet Högskolan Kristianstad 14.70 15.18 0.55
IT-driftteknikerprogrammet (ubpH14) Högskolan Kristianstad 15.30 14.24 0.55
Kandidatprogram i engelska: språk, litteratur, samhälle Högskolan Kristianstad 13.31 10.15 0.60
Kandidatprogram i miljöteknik - Strategisk resursanvändning Högskolan Kristianstad 12.76 12.30 0.35
Landskapsvetarprogrammet Högskolan Kristianstad 12.27 11.98 0.00
Leanprogrammet - Lean expert Högskolan Kristianstad 16.60 17.78 0.70
Leanprogrammet - Lean leader Högskolan Kristianstad 16.49 17.00 0.50
Miljöstrateg - Mark, vatten och samhällsutveckling Högskolan Kristianstad 16.10 15.68 0.00
Miljöstrateg - Mark, vatten och samhällsutveckling (ubpH18) Högskolan Kristianstad 14.50 15.07 0.40
Personal- och arbetslivsprogrammet Högskolan Kristianstad 17.59 17.29 0.65
Personal- och arbetslivsprogrammet (ubpH13) Högskolan Kristianstad 17.10 17.02 0.80
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Kristianstad 15.54 15.74 0.65
Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Helsingborg/Ängelholm med omnejd Högskolan Kristianstad 16.60 16.84 0.55
Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Kristianstad/Hässleholm med omnejd Högskolan Kristianstad 17.17 16.92 0.70
Tandhygienistprogrammet Högskolan Kristianstad 18.06 17.06 0.65
VA- och kretsloppsteknikerprogrammet Högskolan Kristianstad 13.19 14.38 0.00
VA- och kretsloppsteknikerprogrammet (ubpH12) Högskolan Kristianstad 11.72 12.00 0.00
Yrkeslärarutbildning Högskolan Kristianstad 9.95 9.44 0.15
Yrkeslärarutbildning (ubpH14) Högskolan Kristianstad 12.75 12.96 0.00