Antagningspoäng för utbildningar vid Högskolan Kristianstad

Om Högskolan Kristianstad
Ort: Kristianstad
Antal utbildningar:73

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Högskolan Kristianstad och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Biologi Högskolan Kristianstad 0.00 12.33 0.30
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Biologi/kemi/fysik Högskolan Kristianstad 12.75 - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Biologi/kemi/hem- och konsum Högskolan Kristianstad 0.00 - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Matematik Högskolan Kristianstad 12.30 15.92 0.30
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Matematik/Historia/Geografi Högskolan Kristianstad - - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Matematik/kemi/biologi Högskolan Kristianstad 0.00 - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Matematik/kemi/fysik Högskolan Kristianstad 0.00 21.60 1.20
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Matematik/kemi/hem- och kons Högskolan Kristianstad 0.00 - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Samhällskunskap/Engelska/Geo Högskolan Kristianstad - - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Samhällskunskap/Historia/Geo Högskolan Kristianstad - - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Samhällskunskap/Historia/Hem Högskolan Kristianstad - - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Svenska/Engelska/Hem- och ko Högskolan Kristianstad - - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Svenska/Historia/Geografi Högskolan Kristianstad - - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi Högskolan Kristianstad 14.70 - 0.40
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi/kemi Högskolan Kristianstad 0.00 - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi/naturkunskap Högskolan Kristianstad 0.00 - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik/biologi Högskolan Kristianstad - - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik/kemi Högskolan Kristianstad 0.00 - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap/Historia Högskolan Kristianstad - - -
Bachelor Programme in Computer Science and Engineering, specialization in Embedded Systems Högskolan Kristianstad 0.00 - -
Bachelor Programme in Software Development Högskolan Kristianstad 17.33 17.07 0.60
Beteendevetenskapligt program Högskolan Kristianstad 19.50 19.98 1.20
Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle Högskolan Kristianstad - - -
Biologprogrammet med inriktning cellbiologi Högskolan Kristianstad - - -
Biomedicinska analytikerprogrammet Högskolan Kristianstad 14.81 16.00 0.60
Datasystemutvecklingsprogrammet Högskolan Kristianstad 13.75 14.35 0.75
Digital design Högskolan Kristianstad 18.20 18.50 0.95
Ekonomprogrammet - Bank och finans Högskolan Kristianstad 16.97 16.56 0.90
Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring Högskolan Kristianstad 16.66 16.35 0.90
Ekonomprogrammet - Redovisning och revision Högskolan Kristianstad 17.13 17.27 0.90
Ekonomprogrammet - Valfri Högskolan Kristianstad 18.84 18.53 1.25
Ekonomprogrammet - Valfri inriktning Högskolan Kristianstad 18.47 18.23 1.10
Ekonomprogrammet (ubpH14) Högskolan Kristianstad 19.10 18.85 1.20
Folkhälsopedagogiskt program Högskolan Kristianstad 15.61 15.75 0.70
Förskollärarutbildning Högskolan Kristianstad 14.50 15.09 0.35
Förskollärarutbildning med inslag av validering Högskolan Kristianstad 13.28 15.52 0.10
Gastronomiprogrammet Högskolan Kristianstad 14.17 14.59 0.50
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Högskolan Kristianstad 14.16 13.85 0.40
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Högskolan Kristianstad 14.40 14.70 0.40
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem med inslag av validering Högskolan Kristianstad 12.80 13.60 -
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Högskolan Kristianstad 13.70 13.32 0.35
Högskoleingenjörsprogram i datateknik med tio veckors introduktion, inriktning inbyggda system Högskolan Kristianstad - - -
Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning inbyggda system Högskolan Kristianstad 0.00 - -
IT-driftteknikerprogrammet Högskolan Kristianstad 15.65 14.69 0.75
Kandidatprogram i engelska: språk, litteratur, samhälle Högskolan Kristianstad - - -
Kandidatprogram i miljöteknik - Strategisk resursanvändning Högskolan Kristianstad 0.00 - -
Landskapsvetarprogrammet Högskolan Kristianstad - - -
Leanprogrammet - Lean expert Högskolan Kristianstad 16.60 17.78 0.70
Leanprogrammet - Lean leader Högskolan Kristianstad 16.49 17.00 0.50
Magisterprogram - bank och finans Högskolan Kristianstad - - -
Magisterprogram - internationellt företagande och marknadsföring Högskolan Kristianstad - - -
Magisterprogram - redovisning och revision Högskolan Kristianstad - - -
Magisterprogram - Revision och styrning Högskolan Kristianstad - - -
Magisterprogram - revisor/controller Högskolan Kristianstad - - -
Magisterprogram i psykologi Högskolan Kristianstad - - -
Magisterprogrammet i datalogi med inriktning inbyggda system Högskolan Kristianstad - - -
Magisterprogrammet i inbyggda system Högskolan Kristianstad - - -
Masterprogram i utbildningsvetenskap Högskolan Kristianstad - - -
Masterprogram Integrerad hälsovetenskap Högskolan Kristianstad - - -
Personal- och arbetslivsprogrammet Högskolan Kristianstad 17.45 17.55 0.85
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Kristianstad 16.98 16.66 0.75
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning medicinsk vård Högskolan Kristianstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Högskolan Kristianstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre Högskolan Kristianstad - - -
Speciallärarprogrammet - Matematik Högskolan Kristianstad - - -
Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Matematikutveckling Högskolan Kristianstad - - -
Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Utvecklingsstörning Högskolan Kristianstad - - -
Speciallärarprogrammet - Svenska Högskolan Kristianstad - - -
Speciallärarprogrammet - Utvecklingsstörning Högskolan Kristianstad - - -
Specialpedagogiskt program Högskolan Kristianstad - - -
Tandhygienistprogrammet Högskolan Kristianstad 16.55 17.02 0.75
VA- och kretsloppsteknikerprogrammet Högskolan Kristianstad 13.96 14.84 -
Yrkeslärarutbildning Högskolan Kristianstad - - -