Antagningspoäng för utbildningar vid Högskolan Kristianstad

Om Högskolan Kristianstad
Ort: Kristianstad
Antal utbildningar:62

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Högskolan Kristianstad och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Biologi Högskolan Kristianstad - - 0.30
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Biologi/kemi/fysik Högskolan Kristianstad 12.75 - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Biologi/kemi/hem- och konsum Högskolan Kristianstad 0.00 - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Matematik Högskolan Kristianstad - - 0.30
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Matematik/kemi/biologi Högskolan Kristianstad 16.30 - 0.70
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Matematik/kemi/fysik Högskolan Kristianstad 0.00 21.60 1.20
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Matematik/kemi/hem- och kons Högskolan Kristianstad 0.00 - 0.95
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi Högskolan Kristianstad - - 0.40
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi/kemi Högskolan Kristianstad 20.40 17.70 0.90
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi/naturkunskap Högskolan Kristianstad 14.95 18.75 0.90
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik/biologi Högskolan Kristianstad 0.00 11.42 1.65
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik/kemi Högskolan Kristianstad 13.80 - -
Bachelor Programme in Software Development Högskolan Kristianstad - - 0.70
Beteendevetenskapligt program Högskolan Kristianstad 19.90 19.98 1.25
Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle Högskolan Kristianstad 15.75 12.60 0.70
Biologprogrammet med inriktning cellbiologi Högskolan Kristianstad 11.46 14.00 0.15
Biomedicinska analytikerprogrammet Högskolan Kristianstad 15.60 15.58 0.70
Datasystemutvecklingsprogrammet Högskolan Kristianstad 14.70 15.09 0.90
Digital design Högskolan Kristianstad 18.30 17.81 0.90
Ekonomprogrammet - Bank och finans Högskolan Kristianstad - - 1.05
Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring Högskolan Kristianstad - - 1.00
Ekonomprogrammet - Redovisning och revision Högskolan Kristianstad - - 1.05
Ekonomprogrammet - Valfri Högskolan Kristianstad - - 1.25
Ekonomprogrammet (ubpH14) Högskolan Kristianstad 19.10 18.85 1.20
Folkhälsopedagogiskt program Högskolan Kristianstad 16.20 16.60 0.70
Förskollärarutbildning Högskolan Kristianstad 14.60 15.20 0.40
Förskollärarutbildning med inslag av validering Högskolan Kristianstad 13.28 15.52 0.10
Gastronomiprogrammet Högskolan Kristianstad 16.10 17.31 0.80
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Högskolan Kristianstad 16.06 17.00 0.55
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Högskolan Kristianstad 15.29 15.41 0.70
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem med inslag av validering Högskolan Kristianstad - - 0.40
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Högskolan Kristianstad 15.48 15.10 0.70
Högskoleingenjörsprogram i datateknik med tio veckors introduktion, inriktning inbyggda system Högskolan Kristianstad 12.76 14.69 0.60
Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning inbyggda system Högskolan Kristianstad 12.91 13.20 0.65
IT-driftteknikerprogrammet Högskolan Kristianstad 14.97 15.10 0.75
Kandidatprogram i engelska: språk, litteratur, samhälle Högskolan Kristianstad 13.31 10.15 0.60
Kandidatprogram i miljöteknik - Strategisk resursanvändning Högskolan Kristianstad 12.76 12.30 0.35
Landskapsvetarprogrammet Högskolan Kristianstad 9.60 12.63 0.25
Leanprogrammet - Lean expert Högskolan Kristianstad - - 0.70
Leanprogrammet - Lean leader Högskolan Kristianstad - - 0.50
Magisterprogram - bank och finans Högskolan Kristianstad - - -
Magisterprogram - internationellt företagande och marknadsföring Högskolan Kristianstad - - -
Magisterprogram - redovisning och revision Högskolan Kristianstad - - -
Magisterprogram - revisor/controller Högskolan Kristianstad - - -
Magisterprogram i psykologi Högskolan Kristianstad - - -
Magisterprogram i vattenvård Högskolan Kristianstad - - -
Magisterprogrammet i datalogi med inriktning inbyggda system Högskolan Kristianstad - - -
Magisterprogrammet i inbyggda system Högskolan Kristianstad - - -
Masterprogram i utbildningsvetenskap Högskolan Kristianstad - - -
Masterprogram Integrerad hälsovetenskap Högskolan Kristianstad - - -
Personal- och arbetslivsprogrammet Högskolan Kristianstad 17.85 17.00 0.85
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Kristianstad 17.50 17.32 0.85
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning medicinsk vård Högskolan Kristianstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Högskolan Kristianstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre Högskolan Kristianstad - - -
Speciallärarprogrammet - Matematik Högskolan Kristianstad - - -
Speciallärarprogrammet - Svenska Högskolan Kristianstad - - -
Speciallärarprogrammet - Utvecklingsstörning Högskolan Kristianstad - - -
Specialpedagogiskt program Högskolan Kristianstad - - -
Tandhygienistprogrammet Högskolan Kristianstad 17.45 18.16 0.85
VA- och kretsloppsteknikerprogrammet Högskolan Kristianstad 15.71 16.61 0.80
Yrkeslärarutbildning Högskolan Kristianstad 9.95 9.44 0.15