Antagningspoäng för Beteendevetenskapligt program vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-13822

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 19.98 1.20 4.00
Urval 2 18.80 18.96 1.10 4.00
För höstterminen år 2017 hade Beteendevetenskapligt program vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 19.98 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

4057

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2017 sökte 4057 personer till Beteendevetenskapligt program vid Högskolan Kristianstad varav 1161 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 16 var män och 82 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 15 var män och 82 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 19.98 1.25 4.00
Urval 2 19.08 19.08 1.15 4.00
För höstterminen år 2016 hade Beteendevetenskapligt program vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 19.98 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

3972

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

80

Under HT2016 sökte 3972 personer till Beteendevetenskapligt program vid Högskolan Kristianstad varav 1098 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 10 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 14 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad