Antagningspoäng för Magisterprogram i psykologi vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-21388

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Magisterprogram i psykologi vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

191

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

38

Under HT2017 sökte 191 personer till Magisterprogram i psykologi vid Högskolan Kristianstad varav 59 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 10 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 7 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Magisterprogram i psykologi vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

197

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

33

Under HT2015 sökte 197 personer till Magisterprogram i psykologi vid Högskolan Kristianstad varav 74 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 13 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 10 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Magisterprogram i psykologi vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

182

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2014 sökte 182 personer till Magisterprogram i psykologi vid Högskolan Kristianstad varav 63 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 6 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 5 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad