Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-10391

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.54 15.74 0.65 0.00 3.50
Urval 2 14.57 15.31 0.55 0.00 3.00
För vårterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.54 i urvalsgrupp BI, 15.74 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

884

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

125

Under VT2019 sökte 884 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 241 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 27 var män och 113 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 21 var män och 104 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.68 17.15 0.70 0.00 3.50
Urval 2 16.05 16.40 0.60 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.68 i urvalsgrupp BI, 17.15 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1386

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

140

Under HT2018 sökte 1386 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 302 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 21 var män och 129 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 27 var män och 113 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.56 15.98 0.60 0.00 3.50
Urval 2 14.96 15.59 0.55 0.00 3.50
För vårterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.56 i urvalsgrupp BI, 15.98 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1108

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

140

Under VT2018 sökte 1108 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 271 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 22 var män och 127 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 17 var män och 122 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.98 16.66 0.75 4.00
Urval 2 16.10 16.15 0.70 4.00
För höstterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.98 i urvalsgrupp BI, 16.66 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1659

Antagna urval 1

145

Antagna urval 2

135

Under HT2017 sökte 1659 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 331 i första hand. Totalt antogs 145 personer i det första urvalet varav 32 var män och 113 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 20 var män och 115 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 16.60 0.75 3.50
Urval 2 15.30 16.25 0.70 3.50
Vårterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1274

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

135

Under VT2017 sökte 1274 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 290 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 27 var män och 113 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 27 var män och 108 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 17.32 0.85 3.50
Urval 2 16.80 16.50 0.75 3.50
För höstterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.32 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1883

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

125

Under HT2016 sökte 1883 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 339 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 28 var män och 97 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 16 var män och 109 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 17.36 0.85 4.00
Urval 2 16.40 17.10 0.80 3.50
Vårterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 17.36 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1577

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under VT2016 sökte 1577 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 372 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 19 var män och 101 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 16 var män och 104 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 18.10 0.90 4.00
Urval 2 17.20 17.62 0.85 3.50
För höstterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2078

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under HT2015 sökte 2078 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 368 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 28 var män och 92 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 27 var män och 93 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.19 16.92 0.80 4.00
Urval 2 16.50 16.15 0.75 3.50
Vårterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.19 i urvalsgrupp BI, 16.92 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1445

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under VT2015 sökte 1445 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 318 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 19 var män och 101 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 19 var män och 101 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.76 17.65 0.85 4.00
Urval 2 17.10 16.83 0.80 3.00
För höstterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.76 i urvalsgrupp BI, 17.65 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1820

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under HT2014 sökte 1820 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 322 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 23 var män och 97 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 21 var män och 99 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 16.92 0.75 4.00
Urval 2 16.10 16.29 0.70 4.00
Vårterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 16.92 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1324

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

115

Under VT2014 sökte 1324 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 276 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 20 var män och 95 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 20 var män och 95 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad