Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Helsingborg/Ängelholm med omnejd vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-07698

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 16.84 0.55 0.00 3.50
Urval 2 16.44 15.91 0.55 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Helsingborg/Ängelholm med omnejd vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 16.84 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

715

Antagna urval 1

82

Antagna urval 2

72

Under HT2020 sökte 715 personer till Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Helsingborg/Ängelholm med omnejd vid Högskolan Kristianstad varav 140 i första hand. Totalt antogs 82 personer i det första urvalet varav 13 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 13 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.57 15.80 0.60 0.00 4.00
Urval 2 14.50 15.37 0.55 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Helsingborg/Ängelholm med omnejd vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.57 i urvalsgrupp BI, 15.80 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

520

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

67

Under VT2020 sökte 520 personer till Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Helsingborg/Ängelholm med omnejd vid Högskolan Kristianstad varav 105 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 9 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 67 personer varav 6 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.60 0.65 0.00 4.00
Urval 2 16.00 15.93 0.55 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Helsingborg/Ängelholm med omnejd vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

646

Antagna urval 1

77

Antagna urval 2

67

Under HT2019 sökte 646 personer till Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Helsingborg/Ängelholm med omnejd vid Högskolan Kristianstad varav 132 i första hand. Totalt antogs 77 personer i det första urvalet varav 13 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 67 personer varav 15 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad