Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Kristianstad/Hässleholm med omnejd vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-07675

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.17 16.92 0.70 0.00 4.00
Urval 2 16.30 16.10 0.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Kristianstad/Hässleholm med omnejd vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.17 i urvalsgrupp BI, 16.92 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

831

Antagna urval 1

78

Antagna urval 2

68

Under HT2020 sökte 831 personer till Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Kristianstad/Hässleholm med omnejd vid Högskolan Kristianstad varav 214 i första hand. Totalt antogs 78 personer i det första urvalet varav 14 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 11 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 16.20 0.65 0.00 4.00
Urval 2 15.10 16.15 0.55 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Kristianstad/Hässleholm med omnejd vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

569

Antagna urval 1

68

Antagna urval 2

63

Under VT2020 sökte 569 personer till Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Kristianstad/Hässleholm med omnejd vid Högskolan Kristianstad varav 151 i första hand. Totalt antogs 68 personer i det första urvalet varav 14 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 8 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 17.73 0.80 0.00 3.50
Urval 2 17.00 16.59 0.75 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Kristianstad/Hässleholm med omnejd vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 17.73 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

854

Antagna urval 1

73

Antagna urval 2

63

Under HT2019 sökte 854 personer till Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Kristianstad/Hässleholm med omnejd vid Högskolan Kristianstad varav 192 i första hand. Totalt antogs 73 personer i det första urvalet varav 14 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 15 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad