Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning medicinsk vård vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-12655

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning medicinsk vård vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 25 personer till Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning medicinsk vård vid Högskolan Kristianstad varav 14 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 3 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning medicinsk vård vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

9

Under HT2015 sökte 21 personer till Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning medicinsk vård vid Högskolan Kristianstad varav 9 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 1 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 0 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad