Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-10614

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

123

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

20

Under VT2014 sökte 123 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre vid Högskolan Kristianstad varav 42 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 2 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 0 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad