Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-10390

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

113

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

27

Under VT2017 sökte 113 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan Kristianstad varav 62 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 2 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 1 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

129

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under VT2015 sökte 129 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan Kristianstad varav 66 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 1 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 0 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 2% män och 98% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

141

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under VT2014 sökte 141 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan Kristianstad varav 78 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 1 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 0 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 2% män och 98% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad