Antagningspoäng för 3D-animation och visualisering vid Högskolan Väst

Programkod: HV-96135

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 18.75 1.00 0.00
Urval 2 16.82 18.75 0.90
För höstterminen år 2017 hade 3D-animation och visualisering vid Högskolan Väst antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

522

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2017 sökte 522 personer till 3D-animation och visualisering vid Högskolan Väst varav 84 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 13 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 13 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.82 18.17 1.10 0.00
Urval 2 17.82 17.40 1.00
För höstterminen år 2016 hade 3D-animation och visualisering vid Högskolan Väst antagningspoängen 17.82 i urvalsgrupp BI, 18.17 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

560

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 560 personer till 3D-animation och visualisering vid Högskolan Väst varav 92 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 13 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 11 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.67 20.58 1.10 0.00
Urval 2 17.90 20.58 1.00
För höstterminen år 2015 hade 3D-animation och visualisering vid Högskolan Väst antagningspoängen 19.67 i urvalsgrupp BI, 20.58 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

667

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 667 personer till 3D-animation och visualisering vid Högskolan Väst varav 112 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 8 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 10 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 18.03 1.20 0.00
Urval 2 18.60 18.03 1.00
För höstterminen år 2014 hade 3D-animation och visualisering vid Högskolan Väst antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 18.03 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

608

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 608 personer till 3D-animation och visualisering vid Högskolan Väst varav 116 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 11 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 13 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan