Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap vid Högskolan Väst

Programkod: HV-95506

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap vid Högskolan Väst antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

13

Under HT2017 sökte 86 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap vid Högskolan Väst varav 9 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 9 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 6 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.14 11.40 0.15 99.99 0.00
Urval 2 13.14 0.50 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap vid Högskolan Väst antagningspoängen 13.14 i urvalsgrupp BI, 11.40 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

97

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 97 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap vid Högskolan Väst varav 4 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 7 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 14.38 0.55 3.00
Urval 2 12.30 0.40 3.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap vid Högskolan Väst antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 14.38 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

106

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 106 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap vid Högskolan Väst varav 10 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 5 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 7 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan