Antagningspoäng för Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Pedagogik med inriktning mot AIL vid Högskolan Väst

Programkod: HV-91367

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Pedagogik med inriktning mot AIL vid Högskolan Väst antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

13

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 13 personer till Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Pedagogik med inriktning mot AIL vid Högskolan Väst varav 2 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan