Antagningspoäng för Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Socialt arbete med inriktning mot AIL vid Högskolan Väst

Programkod: HV-91220

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Socialt arbete med inriktning mot AIL vid Högskolan Väst antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

6

Under HT2015 sökte 23 personer till Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Socialt arbete med inriktning mot AIL vid Högskolan Väst varav 1 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 0 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 0 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan